Zapis postulatów warsztatu dot. sytuacji doktorantów i pracowników naukowych [notatka ze spotkania]

Wyniki dyskusji moderowanej przez Macieja Gdulę

postulat uzasadnienie
Zwiększenie poziomu finansowania nauki do konkretnej części PKB (np. 1%) Nie trzeba uzasadniać, że obecne nakłady na naukę są znikome, środki z sektora prywatnego trudno jest zdobyć ze względu na strukturę tego sektora (większość to małe i średnie firmy).
Likwidacja KNOW Cel – zapobieżenie odpływowi środków z uczelni publicznych do prywatnych. Utrzymanie humboldtowskiego modelu uniwersytetu, który łączy badania z dydaktyką. KNOWy są korupcjogenne – prywatne uczelnie wykupują punkty publikacyjne od uczelni prywatnych.
Jednoetatowość Cel – zapobieżenie odpływowi środków z uczelni publicznych do prywatnych, uczynienie pracowników nauki klasą dla siebie. Ustawa legalizuje dwuetatowość, pasożytowanie prywatnych uczelni na kadrze uczelni publicznych. Domagamy się jednoetatowości, stawki powinny być przedmiotem zbiorowej negocjacji.
GODZIWA PŁACA Podwyżki powinny zapobiec selekcji negatywnej, która jest zjawiskiem zauważalnym od lat 90. w polskiej nauce oraz poprawić system kontroli społecznej w środowisku naukowym – eliminacji osób, które nadużywają swojej pozycji, źle pracują.
Powiązanie publikacji doktorantów z macierzystą uczelnią, włączenie ich do systemu parametryzacji jednostki naukowej Cel – zachęcanie wydziałów do inwestowania w doktorantów i podniesienie poziomów doktoratów, ograniczenie liczby doktorantów (likwidacja patologii, jaką jest utrzymywanie na studiach doktoranckich osób, które nie publikują). Czy środki muszą iść za studentem?
Wprowadzenie systemu uznawania edukacji nieformalnej Zmiana podejścia do edukacji, traktowanie jej jako wartości samej w sobie, a nie okresu w życiu, który powinien prowadzić do z góry wyznaczonego celu. (Taki właśnie status mają obecnie studia doktoranckie).
Bezpłatne studia dla wszystkich Płatne studia prowadzą do pogłębienia różnic społecznych, utrudniają podjęcie pracy naukowej (przykład USA).
Stypendia dla wszystkich doktorantów – dostosowane do średniej krajowej lub średniej dochodów w danym mieście, regulacja ich pracy dydaktycznej Oddajcie nam nasze pieniądze:) Doktoranci nie są nawet proletariuszami wiedzy, sami dokładają do swoich studiów. Stypendia dla najlepszych pogłębiają różnice klasowe, są samospełniającym się proroctwem.
Parametryzacja wyników i KOSZTÓW Wyniki doktorantów są efektem ich zaradności i możliwości dopłacania do swoich badań i publikacji. Parametryzacja powinna dotyczyć również kosztów produkcji.
Dostosowanie liczby miejsc na studiach doktoranckich do możliwości kadry profesorskiej Nie wymaga uzasadnienia.
Uczestnictwo przedstawicieli organizacji pracowniczych w tych ciałach, w których mają swoich przedstawicieli organizacje pracodawców System szkolnictwa wyższego i nauki powinien kierować się odpowiedzialnością społeczną. Zwiększenie udziału aktorów społecznych w kształtowaniu nauki i szkolnictwa wyższego.
Zrównanie (?) pracy dydaktycznej w szkole i na uniwersytecie Powiązanie akademii ze szkolnictwem na niższych poziomach, traktowanie go jako jednego z wielu elementów systemu edukacji. W obecnej reformie głównego partnera szkolnictwa wyższego widzi się w biznesie, a nie w systemie edukacji
Reforma systemu grantowego, premiowanie zatrudniania doktorantów w grantach Umożliwienie zatrudniania doktorantów w grantach, zwiększenie puli na wynagrodzenia, granty, które przewidują zbyt dużą część środków na wynagrodzenia – odpadają.
Klaryfikacja kryteriów przyznawania grantów Obecnie często oceny są uznaniowe. Czy oceny są anonimowe? Jeśli tak – czy nie należy postulować zniesienia anonimowości?
Możliwość zakładania związków zawodowych przez doktorantów Przynajmniej tych, którzy są wykorzystywani do pracy dydaktycznej
Reforma Krajowej Reprezentacji Doktorantów Jej finansowanie jest proporcjonalne do liczby doktorantów
Podniesienie jakości studiów doktoranckich Np. ocena przez profesorów z innych jednostek.
Likwidacja limitu wieku Cel – zniesienie systemu dyskryminacji osób po 35 roku życia.

 

Notatki z dyskusji:

  • Ograniczenie wieloetatowości dotyczy tylko zatrudnienia na uczelniach, nie w przemyśle.
  • Fundusz projakościowy został utworzony nie poprzez dodanie pieniędzy tylko wzięcie z ogólnej puli – np. na dofinansowanie stypendiów dla doktorantów. Z tego źródła dofinansowanie studiów doktoranckich na uczelniach niepublicznych.
  • Celem reformy powinno być zapewnienie dostępu do nauki na wysokim poziomie WSZYSTKIM studentom, nie tylko wybitnym.
  • Przy braku zmiany realnych warunków pracy i płacy reforma powoduje jedynie destabilizację kadry akademickiej na uczelniach publicznych.
  • Zarzutem autorów reformy pod adresem polskiej nauki jest brak znaczących osiągnięć, które można skomercjalizować, brak patentów. W rozwiniętych krajach połowa nakładów na naukę pochodzi z przemysłu, w Polsce większość to małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie będą inwestować w naukę. Uczelnie nie mają szans zdobyć znaczących środków w przemyśle, ponieważ polski przemysł sam wymaga pomocy. Ilość patentów jest proporcjonalna do nakładów na naukę i pod tym względem porównywalna z państwami Europy Zachodniej.
  • Jeden z problemów polega na tym, że większość miejsc pracy w naszej gospodarce nie wymaga kwalifikacji związanych z wyższym wykształceniem.
  • Zapewnienie bezpłatnej edukacji wszystkim studiującym to koszt rzędu kilku F16.
  • Dualny status doktorantów – cyniczne jest przyjmowanie doktorantów na studia, nie dawanie im stypendiów i traktowanie ich jako źródła dochodów (pieniądze idą za doktorantem). Komu mamy wystawić rachunek za to, co dołożyliśmy do naszych studiów?

spisała Marysia Dębińska

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s